‘Nieuwe ideeën breken door het plafond van belemmeringen’

Climate Neutral Group is een social-venture met een maatschappelijk doel: het komen tot een 100% klimaatneutrale wereld. Dit doet CNG door zoveel mogelijk organisaties te helpen de transitie te maken naar klimaatneutraal ondernemen en om klimaatneutrale diensten en producten te ontwikkelen voor hun klanten. De directie van CNG nodigde ons uit voor een Inner Dive & Change dag voor het directieteam. Deze werd later vervolgd met een dag voor het gehele team.

Vraag
Hoe kunnen we de grote groep mensen bereiken die we nodig hebben om het klimaatprobleem op te lossen en met wie we nu nog niet in contact zijn?

Resultaten

Arjen Struijk 2

Arjen Struijk, Marketing & Sales Director vertelt:
“We zaten vast in de belemmering van eerder bedachte doelstellingen en verdienmodellen. Gedurende de dag met het directieteam werd duidelijk dat dit ooit het perfecte antwoord was op de vraag van onze bestaande klanten, veelal koplopers in duurzaamheid en intrinsiek gemotiveerd. Tijdens de dag kwamen baanbrekende informatie, ideeën en initiatieven naar boven die eerder niet door het plafond van onze belemmering heen konden breken. Het bood direct concrete handvatten voor het behalen van onze doelstellingen in de toekomst. We kregen inzicht in hoe we meer klanten kunnen bedienen met nieuwe producten en hoe we een betere omzetgroei en turn-around kunnen realiseren. De dag met het directieteam leidde tot een nieuwe strategie en nieuwe producten”.

“De vervolgdag met het hele team heeft gezorgd voor verbinding en gelijkgestemdheid. Er is begrip voor de situatie van het bedrijf en draagvlak voor de nieuwe koers”.

“De bijbehorende onzekerheid, die eerst juist zorgde voor weerstand en stress, is geaccepteerd en omgevormd naar daadkracht.”


Doorbraak van nieuwe ideeën

“De manier van werken tijdens een Inner Dive & Change dag is anders dan we gewend zijn. Het is een onbekend proces. Nogmaals, anders. En daarin ligt juist de kracht! Het doorbreekt patronen waar je in vast zit. Gooi het over een andere boeg en je komt op andere plekken! Let op: het gaat snel, schudt de boel fiks op, (on)mogelijkheden worden helder en er is geen weg terug.

Ik beveel het aan voor organisaties die ambitieus zijn, sneller willen of vastzitten en openstaan voor écht andere ideeën en een andere aanpak. Wanneer je je aan een Inner Dive & Change dag waagt, dan heb je snel grotere ideeën dan je had kunnen bedenken!”