Inner Dive & Change voor (management)teams en bedrijven

✔︎  De vaak niet zichtbare onderstroom en de eventuele ruis op de lijn wordt helder en omgezet in een gezamenlijke en verfrissende koers. In een leuke sfeer.

Gezamenlijke koers nodig?
Wil je effectief reageren op uitdagingen?
Meer verbinding? Meer eerlijkheid?
Een betere sfeer?

Mensen die met hun unieke talenten bijdragen aan het bereiken van persoonlijke- en teamdoelstellingen?

We gaan snel naar de essentie en maken zichtbaar wat zich onder het oppervlak bevindt. De onderstroom.
De ruis op de lijn.
Verhelderend, richtinggevend en concreet.
Positief en energie gevend.

Ervaring van Arjen Struijk, Marketing Director Climate Neutral Group

‘‘De onzekerheid, bijna inherent aan een veranderingsproces, die eerst juist zorgde voor weerstand en stress, is geaccepteerd en omgevormd naar draagvlak en daadkracht.”

Lees meer over de ervaring van het managementteam van Climate Neutral Group

Het Inner Dive & Change proces voor teams kent een unieke aanpak.

Een combinatie van diepgaande technieken die relatief snel opheldering geven op uitdagingen en vragen die in je organisatie en team leven.

Het Inner Dive & Change proces wordt op maat gemaakt en bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen:

✔︎  Een uitgebreide intake waarbij de uitdaging of het vraagstuk van uw team of bedrijf duidelijk geformuleerd wordt.

✔︎  Een Inner Dive sessie (ondersteund met de Energy scan) van ieder individu.
Dit kan een Quick Inner Dive zijn van een half uur per persoon, een Inner Dive van 1 uur per persoon of een Deep Inner Dive van 2 uur per persoon.
Hetgeen bekeken en besproken blijft geheel anoniem.
De belangrijkste gezamenlijke thema’s uit de sessies worden meegenomen als input voor het verdere proces;

 ✔︎  We gaan aan de slag met deze thema’s met diverse technieken en interventies.

✔︎  De vaak niet voor iedereen zichtbare dynamieken binnen je team en ten opzichte van jullie stakeholders worden helder.

Afhankelijk van de diepgang van de centrale vraag / uitdaging waar je team voor staat plannen we in overleg een een- of tweedaags Inner Dive & Change proces voor teams. Eerst met het managementteam gericht op hoofdlijnen en strategie. Daarna vindt indien gewenst in overleg een uitrol en vervolg plaats voor de rest van de organisatie.