Veelgestelde vragen

Heb je een andere vraag? E-mail mascha@innerdive.nl of bel 06-2678 8565

1)  Meest voorkomende vragen (en twijfels)

1.1 Zweverig? Nee, juist praktisch. Lees verder

Vaak zweven we met onze gedachten, mindset en gevoelens in het verleden of in de toekomst.
Inner Dive helpt je om bewust / gewaar te worden van dat gezweef en om te gaan met allerlei uitdagingen. Je komt bij je eigen wijsheid.

Met behulp van Gewaarzijn kom je tot andere Gedachten, andere Gevoelens, ander Gedrag en je omgeving reageert dan ook anders waardoor er andere Gebeurtenissen ontstaan. Omdat je meer in een staat van flow bent waarin je optimaal aanwezig en gefocust bent en presteert / geniet.

Vele wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat mind (en body)fulness zorgt voor minder stress en onrust, sneller herstel na ziekte etc. Met een Inner Dive sessie met de diepgaande en beeldende inzichten van de Energy Scan ontdek je nog veel meer en veel sneller.

Inner Dive wil bruggen slaan en mensen met zichzelf en anderen verbinden. Als onze energie van binnen vrij kan stromen kunnen we echt een duurzame bijdrage leveren aan een nog mooiere wereld voor iedereen. Zoals Ghandi zei: ‘Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien’. Inner Dive waakt ervoor om in een zogenaamd spiritueel ego of in een subcultuur te verzanden. Je bent je eigen goeroe.

1.2 Blijft alles anoniem? Jazeker. Lees verder

Jazeker, we garanderen dat alles (de scan, de beelden en hetgeen besproken) anoniem en vertrouwelijk blijft. De beelden van de scan blijven alleen toegankelijk voor de facilitator van je Inner Dive sessie op verzoek van jou en als back-up. We kunnen deze back-up ook verwijderen. De Inner Selfie rapportage wordt alleen naar jou gemaild en wordt met niemand anders gedeeld.

Nadat elk teamlid een individuele sessie gedaan heeft, worden in de sessie met het gehele team alleen gezamenlijke thema’s besproken. Dus bijvoorbeeld dat bijna iedereen de neiging heeft irritatie weg te slikken. De persoonlijke verhalen blijven tussen jou en de facilitator. Je kunt vanuit jezelf uiteraard wel je ervaring en verhaal delen.

1.3 Word ik in een hokje gestopt? Nee juist niet. Lees verder

We gebruiken de Energy Scan als tool en praatstuk. Niet als heilig meetinstrument.
Je wordt niet “in een hokje gestopt”. Zoals allerlei (persoonlijkheids)testen en -scans min of meer doen. Dit kan behulpzaam zijn maar je kunt ook eigen-wijs zijn en jezelf definiëren, ont-wikkelen en her-inneren. We geloven dat de wijsheid bij jou van binnen zit.

Ons inziens en in onze ervaring heeft iedereen:

✔︎  aandachtspunten en thematieken. Niemand is ‘perfect’ en bij niemand stroomt overal de energie.
✔︎   (ogenschijnlijke) in-gewikkeldheden die helder mogen worden. Het is een kwestie van ont-wikkelen. Afpellen welke ineffectieve gedragspatronen er (onvermijdelijk) ontstaan zijn.

Jij bepaalt wat je vertelt en hoe diep je wilt gaan. De facilitator / coach is zonder oordeel en creëert ruimte waarin je zelf tot inzichten komt. De concrete beelden van de Energy Scan helpen hierbij. We zien het als een soort beeldend praatstuk.

Samen
✔︎  brengen we in kaart waar je energie wel en niet stroomt.
✔︎  bespreken we waar je je emotie goed kan aanvoelen, begrijpen, uiten, verteren en loslaten en waar je dit nog beter kunt doen.
✔︎  interpreteren we de beelden van de Energy Scan en vertalen die in aandachts- en actiepunten.

Als je dit wilt ontvang je een Inner Selfie rapportage. Lees verder onder de desbetreffende vraag (3.6) wat dit inhoudt.

2)  Vragen over de achtergrond

Emoties en flow / weerstand

2.1 Wat is 'flow'? Lees verder

Flow is moeiteloosheid. Het is een sleutelkenmerk van de natuur. In de natuur heet flow synergie. Synergie is de optimale benutting van energie. Dat doet de natuur ‘van nature’. Dat zie je bijvoorbeeld aan een zwerm vogels.

 

 

 

 

 

De term flow, ook wel ‘the zone’ genoemd, beschrijft een staat van niet-weerstand.
Het is de staat van optimale ervaring in de zintuiglijke wereld, waarin je in het moment zo volledig door iets in beslag wordt genomen dat er geen ruimte meer is voor irrelevante zaken.

Topsporters proberen zoveel mogelijk in deze staat te zijn omdat ze dan tot hun uiterste focus en prestaties komen. Johan Cruijff merkte bijvoorbeeld dat hij haast niets meer van het publiek merkte als hij in flow speelde en hij kon niet duidelijk maken hoe hij ervoor zorgde dat hij vaak vrij liep; “op het veld ging het vanzelf’’.

 

 

 

 

 

Deze staat van zijn bereik je bijvoorbeeld ook als je opgaat in het lezen van een boek, het bekijken van een film of bijvoorbeeld in de fysieke liefde. Of als je precies blijkt aan te voelen wat een ander denkt en voelt of als in jouw werk in een creatieve brainstorm de ideeën en woorden als vanzelf in je opkomen.

Flow is ongefragmenteerde ervaring. We zijn blij zonder reden. Kleine kinderen hebben tot hun tweede levensjaar nog geen sociale defensiemechanismen. Zoals kinderen zijn, zo is onze essentie: onbevangenheid, pure ‘onschuld’, natuurlijk geluk. Wij verliezen deze essentie en daarmee ook onze authenticiteit wanneer we onze gevoelens voor onszelf en de ander afschermen. Zo ontstaat er (onbewust) weerstand in ons tegen bepaalde emoties. Kinderen zijn van nature open-minded, creatief, geïnspireerd door alles wat ze leren. (Jouw) kinderen kunnen je inspireren om het (onbevangen) kind in je te tonen. Naar onze mening, ben je een leraar en student en stop je nooit met leren.

Wanneer ben jij in flow en in contact met jezelf, je gevoel en je lichaam en wanneer mag er stilte zijn? Wanneer laat je jouw gevoelens stromen en is er acceptatie en inzicht en snap je wat jouw onderliggende behoefte of grens is? En wanneer ben jij niet on-bevangen? Waar scherm jij jouw gevoel af? Welke gevoelens vind jij moeilijk te uiten en te verteren en welke gevoelens heb jij opgekropt? Je komt erachter in een Inner Dive sessie.

Inner Dive (oprichter Mascha en haar partners en collega’s) wil mensen laten ontdekken hoe ze zoveel mogelijk in een staat van flow komen en zo min mogelijk in stress en onbewuste patronen.

2.2 Waarom zijn emoties die je onderdrukt of opkropt als een bal die je onder water houdt? Lees verder

E-motion is energy in motion.
Energie in beweging. Iedereen heeft wel (veelal onbewust) opgekropte emoties en iedereen onderdrukt weleens (bepaalde) emoties.

‘Positieve’- en ‘negatieve’ emoties
De conventionele manier van kijken naar emoties als positief en negatief, goed en slecht, is rigide. Rigiditeit in een wereld van complexiteit, verandering en stress werkt averechts. Het werpt blokkades op.

Brené Brown in haar veelbekeken TEDx talk: “Je kunt niet selectief emoties onderdrukken. Je kunt niet zeggen: “Ik wil de negatieve emoties niet voelen: verdriet, schaamte, angst en teleurstelling. Ik drink gewoon een paar biertjes en eet een muffin’’. Als we die moeilijke emoties onderdrukken, onderdrukken we ook vreugde, dankbaarheid, geluk. En dan voelen we ons rot en zoeken we naar betekenis en voelen we ons kwetsbaar. We nemen weer een paar biertjes en een muffin en het wordt een vicieuze cirkel’’.

Waarom je met de bal moet spelen in plaats van hem onder water te houden
Onbewust scheiden veel mensen het hoofd van het lijf, het hart en hun emoties. In onze ervaring geven veel mensen geven aan: “Ik ben eigenlijk nooit zo bezig met wat ik voel”. Alsof het lijf louter een voertuig is dat moet doen wat de bestuurder, het hoofd, ervan vraagt. En als het voertuig hapert, dan moet het gefixed worden. Liefst zo snel mogelijk. Het punt is dat hoofd en lichaam niet van elkaar te scheiden zijn. We kunnen alle organen, systemen en processen in het lichaam wel apart beschrijven maar ze zijn allemaal met elkaar verbonden. Je hoofd communiceert bijvoorbeeld met je darmen via het zenuwstelsel. Hormonen en bloedcellen communiceren met elkaar via chemische processen. Zo hebben emoties ook hun effect op het lijf.

De meeste mensen hebben (veelal onbewust) opgekropte emoties. Ook onderdrukken veel mensen (tot bepaalde mate) hun emoties. Ze voelen niet (volledig) wat er in hun lijf gebeurt en/of ze onderdrukken bepaalde emoties. Deze opgekropte en onderdrukte emoties kun je vergelijken met een bal die je onder water houdt. Ze vormen je “rugzak” van waaruit je vaak (onbewust) niet-effectieve en (meer) stress creërende gedragspatronen ontwikkeld om met lastige situaties om te gaan. Dit kost je lijf energie en zorgt vaak voor onnodige onrust in jezelf en druk op de ketel in je relaties met anderen. Zowel privé als in werk.

Emotionele intelligentie wordt nu steeds vaker belangrijker gevonden dan IQ
We hebben emotionele intelligentie en behendigheid nodig voor echte veerkracht en persoonlijke groei.

Het vergt vaardigheden en training om bewust te worden van je emoties en er bewust mee om te gaan. Met de bal te spelen en gooien in plaats van hem onder water te houden.

Waarom er bij sollicitaties meer gekeken wordt naar Emotionele Intelligentie dan naar IQ

2.3 Wat is de grootste voorspeller van geluk en voldoening? Lees verder

The Harvard study of Adult Development geleid door psychiater Robert Waldinger laat zien dat de grootste voorspeller van overall geluk en voldoening in ons leven, goede relaties zijn. Deze studie loopt al meer dan 75 jaar.

Als je emoties onderdrukt en worstelt met je emoties heb je niet zo’n goede relatie met jezelf. Er is dan geen (volledige) staat van tevredenheid en welzijn en je bent (vaak) niet geheel gelukkig met het leven in het algemeen. Zelfacceptatie en zelfliefde zijn heel belangrijk. Om echt goede, authentieke en diepgaande relaties te kunnen hebben en ons te kunnen verbinden met andere mensen, moeten we verbonden en in een goede relatie zijn met onszelf en onze eigen gevoelens en bijbehorende percepties.

‘Zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden’ is een eeuwenoud Hermetisch principe, door Carl Jung opnieuw ontdekt en ook toegepast in het gedachtengoed van Inner Dive.

2.4 Waarom is kwetsbaar durven zijn belangrijk? Lees verder

Ieder mens uit gedachten en gevoelens en behoeftes weleens niet. Je ‘kwetsbaarheid’ durven tonen, m.a.w. authentiek zijn en ook over je gevoelens en innerlijke worstelingen praten en hulp vragen is krachtig en moedig.

 

 

 

 

Het woord ‘courage’ (moed) is afgeleid van het Franse woord ‘Coeur’, wat hart betekent. Als je je hart kunt luchten en moedig leert te zijn en meer van jezelf te laten zien, valt er een schild weg en kun je meer ‘mens zijn’ en voelen mensen zich meer verbonden met je.

Je kunt beter samenwerken, (werk)relaties onderhouden, authentiek leiderschap tonen en tot betere (team) prestaties komen. Fouten maken is bijvoorbeeld heel menselijk. Je leert en groeit ervan. Schaamte en schuldgevoelens over ‘fouten’ die je gemaakt hebt kunnen je ongemerkt blokkeren de beste versie van jezelf te zijn. Denk ook aan de onmacht die je gevoeld hebt in je vroege jeugd waarin je geen positie / autoriteit, kennis en know-how had hoe met de situatie om te gaan.

Je kunt niet altijd kiezen wat je overkomt maar wel hoe je daarmee omgaat. En hoe je communiceert. Dit kan geweldloos en daardoor effectief en in flow. Inner Dive geeft je graag tips.

Brené Brown in haar veelbekeken TEDx talk: “We leven in een kwetsbare wereld. Een van de manieren waarop we ermee omgaan is dat we onze kwetsbaarheid onderdrukken. We zijn in onze historie als Amerikanen de meest obese, verslaafde groep met de grootste schulden en gebruikmakend van de meeste medicatie”.

2.5 Ik zie een plaatje met lichamen en verschillende kleuren daarin behorend bij een aantal emoties. Wat betekent dit? Lees verder

Dit zijn drie afbeeldingen uit een groter plaatje “Bodily maps of emotions”. Het geeft weer waar mensen meer en minder activiteit voelden in hun lichaam.

Hier vind je het onderzoek en haar resultaten waar dit plaatje onderdeel van is.

In het kort: lichtgeel betekent dat mensen daar de meeste activiteit / energie voelden. Zwart betekent neutraal en lichtblauw betekent het minste activiteit / de minste energie.

Niet verrassend: je ziet bijvoorbeeld dat bij geluk de energie door heel je lijf goed voelbaar is. Bij boosheid zie je dat er in je onderlijf weinig energie / activiteit gevoeld wordt. Belangrijk is ons inziens dat je je onderbuikgevoel goed aanvoelt en je jezelf vragen stelt. Zodat je de oorsprong van je boosheid ontdekt, omarmt en begrijpt en vertaalt in hoe nu verder zodat je letterlijk en figuurlijk stappen zet (in contact en vaak samenwerking met anderen). We spreken deze vragen graag met je door in een Inner Dive sessie.

Gezondheid / vitaliteit

2.5 Doen jullie ook uitspraken over gezondheid? Nee, we zijn geen medici. Lees verder.

Nee, we doen geen uitspraken over gezondheid. We zijn geen medici. Bij vragen over gezondheid, verwijzen we je door naar je (huis)arts.

Er werken wereldwijd zo’n duizend (huis)artsen, therapeuten en een aantal coaches met een dergelijk apparaat als de Energy Scan. Met name in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. In onze ogen kijken deskundige artsen en therapeuten via diverse invalshoeken naar de totale mens. Alle apparatuur is continue in ontwikkeling en geen database is geheel compleet.

2.6 Voorkomen is toch beter dan genezen? Jazeker. Lees verder.

Jazeker. Lifestyle (o.a. voeding, beweging) en mindfulness dragen bij om je lichaam en geest in goede conditie te houden, zoals uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt.

Het Amerikaanse Institute of Stress verwijst naar een aantal studies die aangeven dat naar schatting 75 tot 90% van alle bezoeken aan een huisarts gezondheidsproblemen betreffen die gerelateerd zijn aan stress. Teveel stress heeft een negatief effect op ons afweersysteem. Chronische stress kan leiden tot burn-out, depressie, slaapgebrek en allerlei fysieke klachten zoals hoge bloeddruk, hoofdpijn, hartklachten etc.

De Energy Scan zien en gebruiken we als een mind- en bodyfulness tool; voor bewustzijn van en op een duurzamere manier omgaan met je energie, stress en emoties. Door de heldere plaatjes van de Energy Scan leer je in korte tijd heel veel.

Naast bewustwording van stress en emoties, raden we je aan om integraal te kijken naar je gezondheid en Westerse- en Oosterse invalshoeken en inzichten te combineren.

50 tot 85% van de chronisch zieken maakt al gebruik van aanvullende vormen van geneeskunde en meer dan 90% van hen wil dat hun (huis)arts kennis heeft van integrale geneeskunde en kan adviseren over diverse behandelmogelijkheden. Bovendien is gebleken dat de zorgkosten van patiënten van huisartsen die ook een niet-reguliere vorm van geneeskunde toepassen (acupunctuur, homeopathie of antroposofie) 12,4% minder zijn dan gemiddeld. Internationaal onderzoek laat zien dat bij ongeveer de helft van de medische behandelingen een sluitende wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Allen Roses, van GlaxoSmithKline gaf in een interview aan dat meer dan 90% van de medicatie bij maar 30 tot 50% van de patiënten werkt. In een video van VPRO Tegenlicht legt arts Emma Bruns uit dat ziekte een verdienmodel geworden is.

3)  Over de Energy Scan en hoe een sessie eruit ziet

3.1 Wat is de Energy Scan en hoe werkt het? Lees verder

Je lichaam is een samenwerkend geheel van zo’n 37,2 biljoen cellen. De Energy scan maakt de energie en informatie zichtbaar uit het menselijke celgeheugen. Ook maakt de Energy Scan een match met een uitgebreide database van gemeten proefpersonen.

Via een koptelefoon worden onschuldige geluidsgolven uitgezonden naar je cellen en er wordt gemeten hoe deze terugkomen. Afwijkingen tussen de input en output (‘entropie’) tonen energieverlies.

 

 

 

 

 

 

In plaats van een duikbril zet je dus een koptelefoon op en net als dat je met duiken een andere wereld onderwater ontdekt, ontdek je je eigen onderwater / binnenwereld op het beeldscherm voor je.

Mind- en bodyfulness tool
De Energy Scan zien en gebruiken we als een mind- en bodyfulness tool; voor bewustzijn van energie-management, stress, flow en emoties. Voorkomen is beter dan genezen en leefstijl (o.a. voeding, beweging) en mindfulness dragen bij om je lichaam, immuunsysteem en geest in goede conditie te houden.

3.2 Is de Energy Scan veilig? Jazeker. Lees verder

Jazeker. De geluidsgolven van de Energy Scan zijn volstrekt onschuldig. Alleen mensen met epilepsie kunnen geen Energy Scan ondergaan vanwege de snelle kleurwisselingen op het beeldscherm als de scan wordt uitgevoerd.

3.3 Waarom is de Energy Scan een integraal, 'holistisch' apparaat met Westerse- en Oosterse wijsheid? Lees verder.

De Energy Scan is een integraal, ‘holistisch’ apparaat. In de wijze waarop hij ontwikkeld is en werkt, vormt de combinatie van ‘Westerse’ en ‘Oosterse’ wijsheid een synergie.

Het is een Westers apparaat met een uitgebreide database met metingen van vele proefpersonen, statistische berekeningen, grafieken en symbolen. Dit wordt aangevuld met de Oosterse kijk, -wijsheid en -ervaring, vanuit onder andere de eeuwenoude Traditionele Chinese Geneeswijze. Namelijk het bekijken van het geheel van lichaam en geest. Veel energiepunten die de Energy Scan meet zijn vergelijkbaar met de punten die toegepast worden in de eeuwenoude Oosterse gezondheidszorg. Zoals bijvoorbeeld in de acupunctuur.

Klik op het plaatje voor het volledige plaatje en de tekst erbij

 

 

 

 

 

 

De Oosterse manier van kijken geeft ons inziens een verklaring voor de wisselwerking tussen de functie van organen en de mentale en psycho-emotionele balans. In de Westerse geneeskunde wordt deze wisselwerking ook gezien en benoemd in de psychosomatiek. Er zijn steeds meer mensen met klachten die door Westerse artsen als psychosomatisch (en stress-gerelateerd) gezien worden waaronder burn-out, RSI, fibromyalgie, chronische-vermoeidheidssyndroom, whiplash, bekkeninstabiliteit etc.

De (Westerse) kwantumwetenschap en epigenetica verklaren tegelijkertijd ons inziens de Oosterse kijk op het energetische geheel van lichaam en geest. De kwantumwetenschap toont immers aan dat alles energie en informatie is. E = mc2.

De kwantumwetenschap genereert een geheel ander beeld op onze werkelijkheid dan het materialistische paradigma. Rupert Sheldrake zet in zijn boek ‘Science set free’ (US edition) en “The Science Delusion’ (UK edition, 2012) en veelbekeken TEDx talk impliciete aannames / dogma’s van het materialistische paradigma om in vragen en pleit voor wetenschap als open-minded onderzoeksmethode. Niet weten op een schap.

“If quantum mechanics hasn’t profoundly shocked you yet, you haven’t understood it yet”
– Niels Bohr, Quantum Physicist

“We are part of this universe. We are in this universe. But perhaps more important than both of those facts; the universe is in us. I feel big. Because my atoms came from those stars. There is a level of connectivity. That’s what you want in life; you want to feel connected, you want to feel relevant”. – dr. Neil de Grasse Tyson.

/>

 

 

 

 

 

 

 

 

In ‘cymatics’ experimenten zie je bijvoorbeeld dat er een andere vorm, een ander beeld, ontstaat als er een andere frequentie toegepast wordt. Je kunt in het algemeen zeggen dat je ogen, in interactie met je lijf, als een TV en een mobiele telefoon werken: frequenties worden vertaald in beelden. In het deel van het elektromagnetisch spectrum dat wij mensen zien en ‘licht’ noemen.

De Energy Scan werkt met (onschadelijk) geluidsfrequenties die buiten het door mensen beperkt waarneembare spectrum vallen. Hetgeen gemeten wordt vertaald in symbolen en grafieken op het scherm.

3.4 Wie heeft de Energy Scan uitgevonden en ontwikkeld? Lees verder

De grondlegger van de Energy Scan is Svjatoslav Nesterov (1921). Hij heeft verschillende prijzen gewonnen voor zijn uitvindingen waaronder de meest eervolle prijs van de toenmalige Sovjet-Unie; de Lenin Prijs. De scan is onder andere gebruikt in de Russische ruimtevaart om astronauten te helpen mentaal en emotioneel weerbaarder te worden. Toen de Sovjet-Unie uit elkaar was gevallen, is Nesterov naar de USA geëmigreerd en heeft daar gewerkt voor de NASA. De apparatuur is continue verfijnd.

Er zijn diverse apparaten wereldwijd te koop die in mindere of meerdere mate vergelijkbaar zijn. Inner Dive heeft (ook vanwege helaas slechte ervaringen met soortgelijke apparatuur) gekozen voor een Energy scan die gefabriceerd wordt in Duitsland. De Duitse gründlichkeit is geweldig, de scan loopt nooit vast of iets dergelijks en hij werkt razendsnel. De beelden zijn ook heel helder en we kunnen met de scan in een rolkoffer naar de klant toe. Naast de Energy Scan voor menselijk gebruik fabriceren zij ook een speciale Energy scan voor paarden. Er werken wereldwijd zo’n duizend (huis)artsen, therapeuten en een aantal coaches met deze apparatuur. Met name in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Inner Dive gebruikt de Energy Scan als een ‘mindfulness’- en ‘bewustwordings’ tool. We zijn geen artsen en doen geen uitspraken over gezondheid. In onze ogen kijken deskundig opgeleide artsen en therapeuten via diverse invalshoeken naar de totale mens, houden ze zich continu op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en inzichten en verwijzen ze door waar nodig. Onze wetenschap is immers ons inziens geen weten op een schap maar een onderzoeksmethode die wetenschappers volgen (waarmee ze diverse inzichten verkregen hebben welke ze continu weer opnieuw en anders onderzoeken en verfijnen). Alle apparatuur is continue in ontwikkeling en geen database is geheel compleet.

3.5 Hoe ziet een Inner Dive sessie m.b.v. de Energy Scan er stapsgewijs uit? Lees verder

Een Inner Dive sessie met behulp van de Energy Scan ziet er stapsgewijs als volgt uit:

Stap 1)
We bepalen vooraf of je een concrete vraag of uitdaging hebt van waaruit we naar de beelden gaan kijken. Dit is niet noodzakelijk. We kunnen ook meteen met de scan beginnen en kijken wat er naar boven komt.

Stap 2)
We voeren een aantal gegevens zoals je naam en geboortedatum in. Zo kunnen we, indien je ons dit vraagt, altijd een backup terugvinden van de beelden van je scan. We vragen aan het eind van de sessie of je wilt dat we (na het maken van de Inner Selfie rapportage) je gegevens en de beelden verwijderen. Als je aangegeven hebt dat dit niet hoeft kun je ons altijd nog aangeven dat je dit alsnog wilt en dan verwijderen we de gegevens en beelden meteen.

Stap 3)
Je zet een koptelefoon op. Deze zendt ongevaarlijke geluidsgolven uit en ontvangt de reactie hierop. De scan wordt uitgevoerd. Dit duurt hooguit vijf minuten. Je ziet tijdens de scan op het laptopscherm allerlei standaard grafische plaatjes. Zoals die van een doorsnede van een hoofd, een thorax en een skelet. Tijdens de Energy Scan zie je dat over die standaard plaatjes diverse symbolen verschijnen op diverse (energie)punten: de energiewaardes. Deze energiewaardes geven aan hoe jouw energie stroomt op die punten. De energiepunten zijn vergelijkbaar met de punten die toegepast worden in de eeuwenoude Oosterse gezondheidszorg. Zoals bijvoorbeeld in de acupunctuur. In je Inner Selfie rapportage of -invuldocument vind je een legenda en korte algemene uitleg van de symbolen die jouw energie aangeven, op het moment dat we de scan hebben gedaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 4)
Samen met de facilitator en coach bekijk je de beelden van de Energy Scan. Hij of zij legt uit wat de symbolen betekenen en hij of zij stelt vragen. Samen wordt in kaart gebracht waar je energie wel en niet stroomt. We interpreteren de beelden van de Energy Scan gezamenlijk. We bespreken waar je je emotie goed kan aanvoelen, begrijpen, uiten, verteren en loslaten en waar je dit nog beter kunt doen. We vertalen de inzichten in aandachtspunten die jij noteert in een Inner Selfie invuldocument of die door de coach in de Inner Selfie rapportage vermeld worden.

Stap 5)
We kijken waar het grootste energieverlies zit en bepalen daarmee gezamenlijk waar voor jou het grootste thema en de grootste uitdaging ligt. Op dit beeld en punt wordt in de database gekeken. Via een statistische berekening wordt bekeken welke gedragspatronen uit de database het meeste matchen met dit energieverlies. We bespreken wat je in deze patronen herkent.

Stap 6)
We vatten de belangrijkste aandachtspunten samen.

Stap 7)
In onze ervaring is het goed om hetgeen besproken te laten bezinken. We bepalen of je een vervolgsessie wil waarin we de aandachtspunten verdiepen en zoveel mogelijk omzetten in actiepunten. Wat ook kan is dat we doorgaan tot we in jouw ogen tot zo concreet mogelijke inzichten, resultaten en actiepunten gekomen zijn.

3.6 Wat is een Inner Selfie (rapportage)? Lees verder

Een Inner Selfie rapportage is een foto van jezelf van binnen.
Met hierin de beelden van de Energy Scan en de aandachtspunten die we besproken hebben. Zoveel mogelijk in jouw woorden en interpretatie.

Als je je niet herkent in de woorden in de rapportage, laat het ons weten en we passen het aan. We vinden het belangrijk dat het voelt als jouw Inner Selfie.

Je kunt kiezen uit een:

Basic Inner Selfie
Je vult zelf een Inner Selfie invuldocument in. Je noteert zelf de aandachts- en actiepunten en maakt foto’s van het scherm. Ook kun je een opname van het gesprek maken.

Comfort Inner Selfie
Je ontvangt na afloop een uitgebreide Inner Selfie rapportage met daarin de foto’s van je persoonlijke Energy Scan en de besproken aandachts- en actiepunten en adviezen. Onze klanten geven zelf aan dit als een ‘bijzondere foto en blauwdruk’ en als een ‘waardevol referentiedocument’ te zien waar ze hun hele leven op terug kunnen kijken en wat altijd relevant blijft. Want een deel van de besproken patronen, vanuit de scan en vanuit de match met de database, zijn vaak (aangeleerde / gestimuleerde) gewoontes en valkuilen. Maar het zijn ook krachtbronnen en talenten.

De Inner Selfie rapportage is aanzet voor of onderdeel van verdere persoonlijke ontwikkeling. We doen graag een voorstel voor een persoonlijk ontwikkelingstraject c.q. vervolgstappen d.m.v. training en coaching (op maat) in samenwerking met onze partners.